KÄYTTÖSOPIMUS

TELMARX INVEST OÜ:n VERKKOKAUPAN KÄYTTÖSOPIMUS 

Telmarx Invest OÜ, rekisterikoodi 12581445, osoite Laki 12, 10621 Tallinn, Viro (jatkossa nimellä Palveluntarjoaja) ja asiakas, joka laatii TelMaRX:n verkkokaupassa tilauksen ja esittää henkilötietonsa syöttämällä ne tilaukseen (jatkossa nimellä Palvelunkäyttäjä), solmivat tämän Verkkokaupan Käyttösopimuksen (jatkossa nimellä Käyttösopimus).


1. VERKKOKAUPPA
1.1 telm@rx:n verkkokauppa (jatkossa nimellä Verkkokauppa) on Palveluntarjoajan luoma internet-kauppa, jonka välityksellä tapahtuu tuotteiden myynti Palvelunkäyttäjälle.
1.2 telm@rx on Palveluntarjoajalle kuuluva rekisteröity tavaramerkki.


2. YLEISET SÄÄNNÖKSET
2.1 Sopimusosapuolet lähtevät keskinäisten suhteidensa säätelyssä velvoiteoikeuslaista (Võlaõigusseadus) sekä muista Viron tasavallan laeista ja muista oikeudellisista säädöksistä sekä Verkkokaupan Käyttösopimuksessa sovitusta.
2.2 Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä tarjottavaan Verkkokaupan palveluun muutoksia milloin tahansa.
2.3 Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttösopimuksen ehtoja ilman, että sillä olisi velvollisuutta ilmoittaa siitä kirjallisesti sähköpostitse Palvelunkäyttäjälle.


3. TUOTTEET JA OSTON SUORITTAMINEN
3.1 Verkkokaupassa näkyvät tuotteet ovat yleensä varastossa olemassa. Verkkokaupassa näkyvien tuotteiden saatavuus saattaa muuttua varaston tai Verkkokaupan sovellusten teknisten ongelmien vuoksi.
3.2 Mikäli tuotetta ei ole varastossa ja tilausta ei ole mahdollista toimittaa, Verkkokaupan työntekijä ottaa käyttäjään yhteyttä ja tarjoaa mahdollista uutta toimitusaikaa tai tuotteen korvaamista vastaavalla toisella tuotteella, jonka hinta ja laatu ovat samanlaiset, tai maksetun rahan palauttamista. Palvelunkäyttäjälle palautetaan rahat viipymättä tai viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.
3.3 Näytettävät tuotekuvat ovat havainnollistavia ja voivat erota todellisesta tuotteesta. Verkkokaupassa olevat tuotekuvaukset eivät välttämättä ole tyhjentäviä ja voivat sisältää tahattomia virheitä.
3.4 Verkkokaupassa tarjottavia tuotteita myydään sekä luonnollisille henkilöille että oikeushenkilöille.
3.5 Palvelunkäyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 15-vuotias.
3.6 Palvelunkäyttäjä valitsee halutut tuotteet ja sitoutuu syöttämään tilauksen toimittamista varten tarvittavat tiedot (sukunimi, etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, postinumero) ja maksaa tuotteista verkkopankin pankkilinkin kautta tai ennakkomaksulaskun perusteella.
3.7 Palvelunkäyttäjä sitoutuu esittämään tilauksen tekemisen yhteydessä totuudenmukaiset tiedot, joita tilauksen toimituksessa tarvitaan. Palveluntarjoaja ei vastaa toimituksen yhteydessä Palvelunkäyttäjän esittämistä virheellisistä tiedoista johtuvasta tilauksen toimittamatta jättämisestä tai mistään tästä aiheutuvista seurauksista.
3.8 Myynti tapahtuu silloin, kun Palvelunkäyttäjä on lähettänyt Verkkokauppasivuston kautta tilauksen ja on tilauksen maksanut.


4. HINNAT

4.1 Kaikki Verkkokaupassa esitetyt hinnat ovat euroissa ja sisältävät arvonlisäveron.
4.2 Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa verkkokaupassa näkyviä hintoja koska tahansa. Mikäli Verkkokaupan hintoja on muutettu sen jälkeen, kun Palvelunkäyttäjä on tehnyt tilauksen ja maksanut sen, sitoutuu Palveluntarjoaja toimittamaan nämä tuotteet käyttäjälle tilaushetkellä voimassa olleilla hinnoilla. Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta vaatia hintaeron korvaamista.


5. TOIMITUSAIKA JA TOIMITUSEHDOT
5.1 Palvelunkäyttäjällä on oikeus valita tavaran toimitustapa useasta eri toimitusvaihtoehdosta.
5.2 Itella SmartPOSTin pakettiautomaatti, hinta: 1,50 €
5.3 POST24 pakettiautomaattikuljetus, hinta: 2,00 €
5.4 Eesti Postin postitoimisto, kuljetuksen hinta: 2,00 €
5.5 Eesti Postin tavallinen kirje, kuljetuksen hinta: 0,50 €
5.6 ELS:n lähettikuljetus, hinta: 3,00 €
5.7 TULEN ITSE NOUTAMAAN, kuljetuksen hinta: 0,00 €
5.8 KANSAIVÄLINEN KULJETUS kaikkialle maailmassa, kuljetuksen hinta: 5,00 €


6. SOPIMUKSESTA VETÄYTYMINEN
6.1 Mikäli Palvelunkäyttäjä haluaa vetäytyä sopimuksesta tilauksen tekemisen jälkeen, mutta ennen kuin Palveluntarjoaja on toimituksen suorittanut, Palvelunkäyttäjä sitoutuu ilmoittamaan siitä mahdollisimman nopeasti kirjallisesti Palveluntarjoajalle. Kirjallinen ilmoitus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@telmarx.ee. Sähköpostiviestiin tulee merkitä sen tilauksen numero, josta halutaan vetäytyä, sekä liittää Palvelunkäyttäjän yhteystiedot (etunimi, sukunimi, tilauspäivä, puhelinnumero).
6.2 Mikäli vetäytymisilmoitus saapuu Palveluntarjoajalle sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on taholtaan sopimuksen täyttänyt, tapahtuu sopimuksesta vetäytyminen siten kuin on esitetty Verkkokaupan Käyttösopimuksen luvussa „Vetäytymisoikeus”.
6.3 Palveluntarjoaja palauttaa Palvelunkäyttäjälle maksetun summan viipymättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut ilmoituksen sopimuksesta vetäytymisestä.
6.4 Rahat siirretään samalle pankkitilille, jolta ne saapuivat Palveluntarjoajalle.


7. VETÄYTYMISOIKEUS
7.1 Verkkokaupassa solmittuja sopimuksia koskee viestintävälineen kautta solmittuja sopimuksia koskeva 14 päivän vetäytymisoikeus. Määräaika alkaa siitä päivästä, jona tuote on toimitettu Palvelunkäyttäjälle perille. Mikäli Palvelunkäyttäjä on päättänyt vetäytyä sopimuksesta, hänellä on velvollisuus palauttaa tuote Palveluntarjoajalle.
7.2 Palautettavan tuotteen tulee olla virheetön, täydellinen, alkuperäisessä pakkauksessa ja käyttämätön.
7.3 Palautusoikeus ei koske audio- ja videotallenteita ja tietokoneohjelmia, joiden kuori on avattu.
7.4 Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää vetäytymisilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@telmarx.ee.
7.5 Sopimuksesta vetäytymisen yhteydessä kuluttajan tulee palauttaa ostettu esine viipymättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa sopimuksesta vetäytymisestä ilmoittamisesta.
7.6 Palautuksen yhteydessä Palvelunkäyttäjälle palautetaan rahat viipymättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun sopimuksesta vetäytymistä koskeva ilmoitus on saatu.
7.7 Rahat siirretään samalle pankkitilille, jolta ne saapuivat Palveluntarjoajalle.
7.8 Palvelunkäyttäjä sitoutuu vastaamaan tavaran palautuskustannuksista 10 euron laajuudessa, paitsi siinä tapauksessa, että palautettava tuote ei vastannut kuluttajan tilausta.
7.9 14 päivän palautusoikeus ei koske seuraavia tavaroita – tuotteet, jotka on valmistettu Palvelunkäyttäjän henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen sekä audio- ja videotallenteet ja tietokoneohjelmat, joiden kuoren Palvelunkäyttäjä on avannut.
7.10 Mikäli tuotteen palautuksen jälkeen ilmenee, että tuote ei vastaa Verkkokaupan Käyttösopimuksen kohdissa 7.1 – 7.4 esitettyjä vaatimuksia, niin rahaa ei palauteta Palvelunkäyttäjälle ja palautettu tuote jää Palveluntarjoajan säilytettäväksi. Säilytykseen tai tuotteen Palvelunkäyttäjälle palauttamiseen liittyvistä kustannuksista vastaa Palvelunkäyttäjä.


8. VALITUSTEN JÄTTÄMISTÄ KOSKEVA KÄYTÄNTÖ
8.1 Verkkokaupasta myytyjen tuotteiden suhteen on voimassa velvoiteoikeuslain (Võlaõigusseadus) 218 § 2. mom. säädetty valituksen jättämistä koskeva kahden vuoden määräaika.


9. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN KÄYTTÖ
9.1 Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle henkilötietojensa käsittelyyn selvän ja tietoisen suostumuksensa.
9.2 Tilauksen tekemisen yhteydessä käyttäjän syöttämät Palveluntarjoajan tietoon tulleet Palvelunkäyttäjän henkilötiedot merkitään asiakasrekisteriin ja niitä käytetään myyntipalvelun antamiseen ja tuotteiden tarjoamiseen Palvelunkäyttäjälle.
9.3 Korttitietoja kysyttäessä käytetään tietoliikenteen turvallisuuden varmistamiseksi SSL- suojausta ja MasterCard SecureCode sekä Verified by Visa -turvajärjestelmiä.
9.4 Palveluntarjoaja ei näe syötettyjä korttitietoja. Maksusuoritusta varten kortin haltija ohjataan korttikeskuksen (Kaardikeskus, Maksekeskus AS www.maksekeskus.ee) turvalliseen ympäristöön. Maksuhetkellä kortin haltija syöttää korttitietonsa korttikeskuksen palvelimessa sijaitsevaan tietokantaan ja tietoja myös säilytetään palvelimella, joka sijaitsee korttikeskuksessa.
9.5 Henkilötietojen lähteenä on asiakassuhteen syntyminen Verkkokaupassa tilauksen teon yhteydessä.
9.6 Rekisteröitäviä henkilötietoja ovat tiedot Palvelunkäyttäjän ja tilauksen osalta – henkilötunnus, sukunimi, etunimi (etunimet), katu, talo, asunnon numero, paikkakunta tai kaupunki, postinumero, puhelinnumero, osoite, syntymävuosi, sukupuoli, toimitustapa, käytetty maksutapa, Verkkokaupan Käyttösopimukseen suostuminen, myyntitarjousten lähettämiseen suostuminen, sähköpostiosoitteeseen vapaamuotoisena tekstinä syötetyt huomautukset.
9.7 Henkilötietoja käsittelee Telmarx Invest OÜ, Laki 12, 10621 Tallinn, Viro, rekisterikoodi 12581445.
9.8 Palvelunkäyttäjän henkilötiedot, joita tarvitaan tavaran toimittamiseen Palvelunkäyttäjälle, välitetään lähettipalvelun tarjoavalle yritykselle. 9.9 Henkilötietojen suoja on taattu kaikin lain edellyttämin turvakeinoin.
9.10 Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan lähettämättä rekisteröityjä henkilötietoja sivullisille henkilöille.
9.11 Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden toimittaa Palvelunkäyttäjää koskevia henkilötietoja henkilöille, joilla on siihen laillinen oikeus ja jotka käsittelevät tietoja laissa säädetyn velvollisuuksien täytössä ja se tapahtuu Palvelunkäyttäjän tai muun henkilön hengen, terveyden tai vapauden suojaksi.
9.12 Palvelunkäyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä muokata niitä tai pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä. 9.13 Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksensa siihen, että tilauksen tekemisen yhteydessä syötettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään tilausvahvistus.
9.14 Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle suostumuksensa siihen, että tilauksen tekemisen yhteydessä syötettyyn sähköpostiosoitteeseen lähetetään myyntitarjouksia siinä tapauksessa, että käyttäjä on merkinnyt tätä koskevan suostumuksen rastilla tilauksen tekemisen sivulla olevaan kenttään.


10. VASTUU
10.1 Palveluntarjoajalla on vastuu tuotteen myyntihinnan laajuudessa. Palveluntarjoaja ei vastaa viallisten tuotteiden aiheuttamista vahingoista kuten omaisuuden tai tietojen vahingoittuminen, liikevaihdon tai voiton menetys.
10.2 Palvelunkäyttäjä sitoutuu käyttämään Verkkokaupan palvelua ainoastaan lain ja hyvien tapojen mukaisesti.
10.3 Palvelunkäyttäjä vastaa itse kaikista käyttöä edellyttävien laitteiden, ohjelmistojen, tietoliikennejärjestelmien hankkimiseen ja kunnossapitoon liittyvistä sekä muista Verkkokaupan Palvelun käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.
10.4 Palvelunkäyttäjä vastaa täysin Verkkokaupan Käyttösopimuksen ehtojen vastaisesta ja lain- tai hyvien tapojen vastaisesta Verkkokaupan käyttämisestä Palveluntarjoajalle, muille Palvelunkäyttäjille tai kolmansille henkilöille aiheutuneista vahingoista.


11. KIISTAT
11.1 Verkkokaupan Käyttösopimukseen liittyvät kiistat Palvelunkäyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä ratkaistaan Viron tasavallassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Harjunmaan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus).


12. KÄYTTÖEHDOT
12.1 Käyttösopimuksessa esitettyihin ehtoihin tutustuminen on Palvelunkäyttäjälle pakollista.
12.2 Tilausta tehdessään ja merkitessään rastin kenttään ”Suostun telm@rx:n Verkkokaupan käyttöehtoihin” Palvelunkäyttäjä vakuuttaa, että on tutustunut Käyttösopimuksessa esitettyihin ehtoihin, on ne ymmärtänyt ja suostuu Käyttösopimuksessa esitettyihin ehtoihin.

TelMaRX Invest OÜ
Voimassa 01.01.2014 alkaen

ASIAKASTUKI – +372 6 843 843 – MA-PE 11:00–17:00 - telm@rx – sinun älykauppasi